Πολιτική Ποιότητας

Η παρούσα πολιτική παρέχει το πλαίσιο για την υλοποίηση των ποιοτικών αρχών, ώστε η
AIR INDUSTRIAL – Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, να επιτυγχάνει τους στόχους της.

Η Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επιδιώκει να εφαρμόζει τις κατάλληλες διεργασίες σε ότι
αφορά τις αγορές, τις πωλήσεις, τις επισκευές και τις συντηρήσεις, σε τέτοιο βαθμό, ώστε:

 • να διασφαλίζει ότι αυτές οι διεργασίες είναι επαρκείς, αποτελεσματικές και
  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών της (εσωτερικά και εξωτερικά)
 • να ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάμιξη των εργαζομένων και
 • να ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση στις διεργασίες που υποστηρίζουν τις
  δραστηριότητες της

Η Πολιτική εφαρμόζεται στην κατεύθυνση της διασφάλισης, ότι οι δραστηριότητες:

 • είναι σύμφωνες με τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, τους σχετικούς
  κανονισμούς και πολιτικές, όπως:

  • τους τοπικούς κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία
  • τους διεθνείς κανονισμούς, κανόνες και πρότυπα
  • το ελληνικό και διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
 • πραγματοποιούνται από ικανό προσωπικό, το οποίο έχει εμπεδώσει το ρόλο του και τις
  αρμοδιότητες του στην παροχή των υπηρεσιών της Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση τους και
 • υπόκεινται σε κατάλληλη ανασκόπηση ως προς την καταλληλότητα και επάρκεια τους

Η Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δεσμεύεται ότι:

 • ανασκοπεί και καταγράφει τις διεργασίες λειτουργίας και τις οδηγίες εργασίας και
  επιβεβαιώνει ότι παραμένουν σε ισχύ, είναι διαθέσιμες και έχουν γίνει κατανοητές από το
  προσωπικό
 • εφαρμόζει και παρακολουθεί την απόδοση σημαντικών και μετρήσιμων στόχων
 • αναγνωρίζει και ικανοποιεί τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού, παρέχοντας
  συνεχή επιμόρφωση
 • ανασκοπεί την παροχή πόρων και επιβεβαιώνει ότι καλύπτονται οι σχετικές απαιτήσεις
 • επικοινωνεί με τους πελάτες, ώστε να κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και
  προσδιορίζει το επίπεδο ικανοποίησης τους
 • Όλο το προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε είναι υπεύθυνοι
  να εκτελούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και το σύστημα διοίκησης
  της εταιρείας
 • Οι επικεφαλείς των Τμημάτων της εταιρείας είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση και την
  παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, στα πλαίσια των τομέων
  αρμοδιότητας τους
 • Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι αρμόδιος να παρέχει τις μεθόδους, τις
  διεργασίες, την ειδίκευση και την εν γένει υποστήριξη και συμβουλή στους υπόλοιπους
  εργαζομένους, ώστε αυτοί να υλοποιούν την πολιτική και να επιτυγχάνουν τους στόχους της Γ.
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
 • Υπεύθυνοι για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής είναι ο Γενικός Διευθυντής, οι
  επικεφαλείς των Τμημάτων και όλο το προσωπικό.

Ο Γενικός Διευθυντής

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας,, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα , 11 Ιανουαρίου 2016, στο μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π, η εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς λαο των παραγωγικών φορέων της πόλης για τον ετήσιο Αγιασμό και τη κοπή της προτωχρονιάτικης πίτας, την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς & Φαλήρου, κ. κ. Σεραφείμ

Νέα Ανυψωτικά Προϊόντα

Η εταιρεία μας παρουσιάζει τη νέα σειρά αντιεκρηκτικών παλάγκων ATEX της Columbus McKinnon. Σχεδιασμένα για τη μέγιστη ασφάλεια σε περιβάλλοντα με κίνδυνο ανάφλεξης τα παλάγκα ATEX προσφέρουν εγγυημένη ασφάλεια για τους χειριστές.

Τα αντιεκρηκτικά παλάγκα ΑΤΕΧ προσφέρονται σε μεγάλη γκάμα ανυψωτικής ικανότητας, και προσαρμόζονται περαιτέρω στις προσωπικές ανάγκες της κάθε εργασίας, προσφέροντας έτσι την ιδανική λύση για όλες τις ανάγκες ανύψωσης σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Δημιουργία Νέου Website

Στα πλαίσια της ανανέωσης της εταιρείας , η Air Industrial  εγκαινιάζει τον καινούργιο της ιστότοπο με δυναμικό περιεχόμενο, λειτουργικό design  και πλούσια γκάμα προϊόντων. Η συνεχώς αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα, σύντομα θα προσφέρει στους πελάτες μας πρόσβαση σε όλα μας τα προϊόντα καθώς και σε εκτενή βιβλιογραφία σχετικά με το κλάδο.  Τέλος ο ιστότοπος  θα αποτελεί πλατφόρμα ενημέρωσης για τις καινοτομίες στο χώρο του εργαλείου, παρέχοντας τις βέλτιστες λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας.